زتا مار یک ستاره است که در صورت فلکی مار قرار دارد.

زتا مار
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار (صورت فلکی)
بُعد ۱۸h ۰۰m ۲۹.۰s
میل -۰۳° ۴۱' ۲۵"
قدر ظاهری (V) +۴.۶۲
قدر مطلق (V)+۴.۶۲
فاصله۷۵.۷ ± ۱.۳ ly
(۲۳.۲ ± ۰.۴ pc)
رده طیفیF3V
نام‌گذاری‌های دیگر
57 Serpentis, HR 6710,
HD 164259, SAO 142025,
HIP 88175

منابعویرایش