سانسور و نظارت اینترنتی بر پایه کشور

این فهرست که مربوط به سانسور و جاسوسی اینترنتی بر حسب کشور است اطلاعاتی دربارهٔ نوع و میزان سانسور اینترنتی و جاسوسی اینترنتی در کشورهای مختلف ارائه می‌کند.

مبنای دسته‌بندی‌هاویرایش

اطلاعات جزء به جزء کشورها از نظر سانسور و جاسوسی اینترنتی بر اساس گزارش‌های فریدم آندنت (Freedom on the Net)، اوپن‌نت اینیشیتیو، گزارشگران بدون مرز و گزارش‌های کشورها دربارهٔ حقوق بشر اداره کار، حقوق بشر و دموکراسی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تهیه شده‌است. رتبه‌بندی‌های انجام گرفته توسط بعضی از این سازمان‌ها را می‌توانید در مقاله سانسور بر پایه کشور نیز مشاهده کنید.

 
سانسور و جاسوسی اینترنت بر حسب کشور (سال ۲۰۱۴)

گزارش‌های فریدم آندنتویرایش

خانه آزادی پنج گزارش فریدم آندنت منتشر کرده‌است.

اوپن‌نت اینیشیتیوویرایش

گزارشگران بدون مرزویرایش