سجده

جزء ارکان نماز

سجده در واژه به معنی سر برزمین نهادن[۱] و پیشانی بر زمین نهادن[۲] و در عمل حرکتی برای قرار دادن بدن در ژست دمرو برای نشان دادن احترام یا مطیع‌بودن است.

درجات تعظیم و سجده در مسیحیت ارتدکس
سجده در نماز مسلمانان

سجده در اسلام ویرایش

در میان دین اسلام سجده مخصوص خدا و برای پرستش اوست و سجده برای غیر او جایز نیست. در اسلام سجده عبادت محسوب شده و یکی از ارکان نماز می‌باشد.

قرآن سجده را از زمان آدم مرسوم می‌داند و اسلام حقیقت آن را مخصوص خدا دانسته و سجده برای غیر خدا را به واسطه اشتباه در مصداق حقیقی می‌داند.

منابع ویرایش

  1. المفردات (راغب)، واژه «سجد» ص۳۹۶.
  2. لسان العرب، واژه «سجد» ج۳، ص۲۰۴