سده ۱۵ (خورشیدی)

قرن پانزدهم هجری خورشیدی
سده‌ها: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه‌ها: ۱۴۰۰ ۱۴۱۰ ۱۴۲۰ ۱۴۳۰ ۱۴۴۰ ۱۴۵۰ ۱۴۶۰ ۱۴۶۰ ۱۴۷۰ ۱۴۸۰ ۱۴۹۰

سده ۱۵ هجری خورشیدی در گاهشماری هجری خورشیدی یا قرن پانزدهم (خورشیدی) سده‌ای است که پس از قرن ۱۴ هجری خورشیدی از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۱ (خورشیدی) آغاز گردیده و پس از گذشت صد سال در پایانِ اسفند سال ۱۵۰۰ هجری خورشیدی به پایان می‌رسد.[۱]

رویدادهاویرایش


رویدادهای مهم نجومیویرایش

. . .

  • ۲۳ آبان ۱۴۱۱ - گذر کامل عطارد
  • ۱۶ آبان ۱۴۱۸ - گذر کامل عطارد
  • ۱۹ آذر ۱۴۹۶ - گذر زهره

...

  • ۱۸ شهریور ۱۴۱۹ - اجتماع سیارات و ماه[۵]

یافته‌ها و نوآوری‌هاویرایش

تکنولوژی:افق ۱۴۰۴

دهه‌ها و سال‌هاویرایش

دهه ها : ۱۴۱۰،۱۴۲۰،۱۴۳۰،۱۴۴۰،۱۴۵۰،۱۴۶۰،۱۴۷۰،۱۴۸۰،۱۴۹۰،۱۵۰۰ سال ها  : ۱۵۰۰...،۱۴۰۱،۱۴۰۲،۱۴۰۳

منابعویرایش

  1. «شروع سال ۱۴۰۰ شمسی، آغاز قرن جدید نیست». دانشگاه تهران. ۲۷ بهمن ۱۴۹۹. دریافت‌شده در ۱۹ فوریه ۲۰۲۱.
  2. https://www.radiofarda.com/a/iran-dollar-rise-price/32103932.html
  3. https://www.hamshahrionline.ir/news/744027/%D8%B3%DA%A9%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86
  4. https://www.radiofarda.com/amp/iran-exchangde-valued/32288117.html
  5. https://uastro.ir/astro-events/رویدادهای-نجومی-قرن-پانزدهم/