باز کردن منو اصلی

سده ۱۵ هجری خورشیدی یا قرن پانزدهم (خورشیدی) سده‌ای است که پس از قرن جاری از سال ۱۴۰۱ (خورشیدی) آغاز خواهد شد و پس از گذشت یک صد سال در ۱۵۰۱ (خورشیدی) به پایان خواهد رسید.

رسول جعفریان کتابی در قالبی ترکیبی از علوم غریبه و قرآن و ریاضیات نوشته و پیش‌بینی بلکه پیشگویی کرده‌است که اسرائیل در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی نابود خواهد شد.[۱]

سده‌ها: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه‌ها: ۱۴۰۰ ۱۴۱۰ ۱۴۲۰ ۱۴۳۰ ۱۴۴۰ ۱۴۵۰ ۱۴۶۰ ۱۴۶۰ ۱۴۷۰ ۱۴۸۰ ۱۴۹۰

محتویات

رویدادهاویرایش

چهره‌های برجستهویرایش

یافته‌ها و نوآوری‌هاویرایش

دهه‌ها و سال‌هاویرایش