دهه ۱۴۰۰ (خورشیدی)

دهه ۱۴۰۰ صد و چهلم دهه تقویم هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰ 

سال: ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳

مناسبت‌هاویرایش

سال هاویرایش

۱۴۰۰ویرایش

  • سازمان ملل سال ۲۰۲۱ را به عنوان سال بین‌المللی صلح و اعتماد،[۱] سال بین‌المللی اقتصاد خلاق برای توسعه پایدار،[۲] سال بین‌المللی میوه و سبزیجات[۳] و سال بین‌المللی برای حذف کودکان کار[۴] اعلام کرد.

۱۴۰۱ویرایش

۱۴۰۲ویرایش

۱۴۰۳ویرایش

۱۴۰۴ویرایش

۱۴۰۵ویرایش

۱۴۰۶ویرایش

۱۴۰۷ویرایش

۱۴۰۸ویرایش

۱۴۰۹ویرایش

رویدادهاویرایش

درگذشتگانویرایش

  1. "International Year of Peace and Trust". United Nations. Archived from the original on December 28, 2019. Retrieved February 15, 2020.
  2. "International Year of Creative Economy for Sustainable Development". United Nations. Archived from the original on February 15, 2020. Retrieved February 15, 2020.
  3. "International Year of Fruits and Vegetables". United Nations. Archived from the original on February 15, 2020. Retrieved February 15, 2020.
  4. "2021 declared International Year for the Elimination of Child Labour". International Labour Organization. Retrieved November 27, 2020.