باز کردن منو اصلی

سده ۱۴ (خورشیدی)

سده چهاردهم (۱۴) هجری خورشیدی، سده‌ای است که از ۱ فروردین ۱۳۰۱ تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی (برابر ۲۲ مارس ۱۹۲۲ تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲ میلادی) است و اکنون در این سده به سر می‌بریم.

سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰ ۱۳۸۰ ۱۳۹۰

محتویات

رویدادهاویرایش

در ایرانویرایش

چهره‌های برجستهویرایش

یافته‌ها و نوآوری‌هاویرایش

دهه‌ها و سال‌هاویرایش