باز کردن منو اصلی

سده چهاردهم (۱۴) هجری خورشیدی، سده‌ای است که از ۱ فروردین ۱۳۰۱ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی (برابر ۲۲ مارس ۱۹۲۲ تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲ میلادی) است و اکنون در این سده به سر می‌بریم. جنگ ایران و عراق از مهمترین رویدادهای سده چهارده خورشیدی بود و در طول این سده در ایران دودمان پهلوی و نظام جمهوری اسلامی ایران در راس کار بودند. جمعیت ایران و افغانستان در این سده افزایش یافت.

سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰ ۱۳۸۰ ۱۳۹۰

رویدادهاویرایش

در ایرانویرایش

یافته‌ها و نوآوری‌هاویرایش

دهه‌ها و سال‌هاویرایش