سده ۱۴ (خورشیدی)

سده چهاردهم (۱۴) هجری خورشیدی، سده‌ای است که از 1 فروردین (خورشیدی ۱۳۰۱ تا 29 اسفند ۱۴۰۰ (خورشیدی) (برابر 20 مارس 1921 تا 19 مارس ۲۰۲۲ میلادی) است و اکنون در این سده به سر می‌بریم. جنگ ایران و عراق و انقلاب اسلامی از مهمترین رویدادهای سده چهارده خورشیدی بود و در طول این سده در ایران دودمان قاجار، دودمان پهلوی و نظام جمهوری اسلامی ایران در راس کار بودند. جمعیت ایران و افغانستان در این سده بسیار افزایش یافت. در شروع این سده جمعیت جهان ۲ میلیارد نفر بود اما در اواخر آن ۸ میلیارد نفر.

۱۳۰۰

۱۴۰۰

سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰ ۱۳۸۰ ۱۳۹۰

رویدادهای برجستهویرایش

در ایرانویرایش

دهه‌ها و سال‌هاویرایش