سده ۱۴ (خورشیدی)

طبق گفته مهندس روزمند ( پدر علم تاریخ شناسی) و ویرایش دکتر حسین پور و تایید دکتر رهبر و همکاری سایر دوستان سده چهاردهم (۱۴) هجری خورشیدی، سده‌ای است که از ۱ فروردین سال ۱۳۰۱ هجری خورشیدی آغاز گردیده و در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی پایان می‌یابد. [۱] جنگ ایران و عراق و انقلاب ۱۳۵۷ ایران از مهمترین رویدادهای سده چهارده خورشیدی بود و در طول این سده در ایران دودمان قاجار، دودمان پهلوی و نظام جمهوری اسلامی ایران در راس کار بودند.

سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰ ۱۳۸۰ ۱۳۹۰

رویدادهای برجسته در ایرانویرایش