۸۰۱ (قمری)، هشتصد و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم سپتامبر سال ۱۳۹۸ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰  ۸۱۰  ۸۲۰  ۸۳۰ 

سال: ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش