سرخرگ قولونی چپ

(تغییرمسیر از سرخرگ کولیک چپ)

سرخرگ قولونی چپ یا شریان کولیک چپ (انگلیسی: Left colic artery) اولین شاخه سرخرگ روده‌بندی پایینی (شریان مزانتریک تحتانی) است.

سرخرگ قولونی چپ
Gray537.png
سرخرگ مزانتریک تحتانی و شاخه‌های آن. (سرخرگ کولیک چپ در مرکز و راست دیده می‌شود.)
Gray538.png
خم‌روده و راست‌روده، نمایش توزیع شاخه‌های سرخرگ روده‌بندی پایینی و آناستوموزهای آن . (سرخرگ کولیک چپ در مرکز و چپ دیده می‌شود.)
جزئیات
سرچشمه ازسرخرگ روده‌بندی پایینی
سیاهرگسیاهرگ کولیک چپ
تأمین‌کنندهکولون پایین‌رو
شناسه‌ها
لاتینarteria colica sinistra
TA98A12.2.12.071
TA24292
FMA14826

این سرخرگ با صعود از پشت صفاق به شاخه‌های صعودی و نزولی تقسیم می‌شود:

  1. شاخه صعودی از جلوی کلیه چپ گذشته و با ورود به مزوکولون عرضی، به طرف بالا می‌رود تا خون‌رسانی بخش فوقانی قولون نزولی و قسمت دیستال قولون عرضی را تأمین کرده و با شاخه‌های سرخرگ قولونی میانی بازپیوسته (آناستوموز) می‌شود.
  2. شاخه نزولی به طرف پایین رفته و به بخش تحتانی قولون نزولی خون‌رسانی می‌کند و با اولین سرخرگ قولون خاصره (سیگموئید) بازپیوسته می‌شود.

منابع