سرطان‌زایی در ژنتیک به معنی پیدایش سرطان می‌باشد. سرطان‌زایی فرایندی است که در آن یاخته‌هایی که هنجار هستند تبدیل به یاخته‌های ناهنجار سرطانی می‌شوند. در فرایند سرطان‌زایی، دگرگونیهایی در یاخته و ژنتیک یاخته پدید می‌آید که هماهنگی یاخته را در تقسیم یاخته‌ای به هم می‌ریزد و سرانجام تودهٔ بدخیمی را پدید می‌آورد.[۱]

سرطان‌زایی

تقسیم یاخته یک فرایند ساختاری‌ای است که تقریباً در همهٔ بافتها طی فرایندهای گوناگونی رخ می‌دهد. در شرایط عادی، تراز میان زایش و مرگ برنامه‌ریزی‌شدهٔ یاخته به کمک تنظیم‌کننده‌های آنها نگهداری می‌شود که در نهایت به یکپارچگی و هم‌نواختی اندامها و بافتها می‌انجامد. برخی از جهش‌های ژنتیکی در دی‌ان‌آ که به سرطان یا سرطان می‌انجامد، هماهنگی این فرایندها را به هم می‌ریزد.[۲][۳][۴][۵][۶]

منابع ویرایش

  1. Tomasetti C, Li L, Vogelstein B (23 March 2017). "Stem cell divisions, somatic mutations, cancer etiology, and cancer prevention". Science. 355 (6331): 1330–1334. Bibcode:2017Sci...355.1330T. doi:10.1126/science.aaf9011. PMC 5852673. PMID 28336671.
  2. Majérus, Marie-Ange (2022-07-01). "The cause of cancer: The unifying theory". Advances in Cancer Biology - Metastasis (به انگلیسی). 4: 100034. doi:10.1016/j.adcanc.2022.100034. ISSN 2667-3940. S2CID 247145082.
  3. Nowell, Peter C. (1976-10-01). "The Clonal Evolution of Tumor Cell Populations: Acquired genetic lability permits stepwise selection of variant sublines and underlies tumor progression". Science (به انگلیسی). 194 (4260): 23–28. Bibcode:1976Sci...194...23N. doi:10.1126/science.959840. ISSN 0036-8075. PMID 959840. S2CID 38445059.
  4. Hanahan, Douglas; Weinberg, Robert A (2000-01-07). "The Hallmarks of Cancer". Cell. 100 (1): 57–70. doi:10.1016/s0092-8674(00)81683-9. ISSN 0092-8674. PMID 10647931. S2CID 1478778.
  5. Hahn, William C.; Weinberg, Robert A. (2002-11-14). "Rules for Making Human Tumor Cells". New England Journal of Medicine (به انگلیسی). 347 (20): 1593–1603. doi:10.1056/NEJMra021902. ISSN 0028-4793. PMID 12432047.
  6. Calkins, Gary N. (1914-12-11). "Zur Frage der Entstehung maligner Tumoren . By Th. Boveri. Jena, Gustav Fischer. 1914. 64 pages". Science (به انگلیسی). 40 (1041): 857–859. doi:10.1126/science.40.1041.857. ISSN 0036-8075.