سلسله سوم اور

شخصی به نام اورنمّو سلسله سوم اور را تشکیل داد که با پنج پادشاه، بیش از یکصد سال دوام آورد.

Ur III dynasty

سلسله سوم اور
Ur III dynasty
circa 2112 BC — circa 2004 BCE
نقشه سلسله سوم اور.
نقشه سلسله سوم اور.
پایتختاور
زبان(های) رایجسومری
دین(ها)
سومری
حکومتپادشاهی
Ensí 
• ca. 2047–2030 BC
اورنامو (نخستین)
• ca. 1963–1940 BC
ایبیسین (آخرین)
دوره تاریخیعصر برنز
• بنیان‌گذاری
circa 2112 BC
circa 2004 BCE
• فروپاشی
circa 2004 BC
پیشین
پسین
Gutian dynasty of Sumer
عیلامیان
First Babylonian Dynasty
Dynasty of Isin
Old Assyrian Empire
هیتی‌ها
پادشاهی میانه مصر
امروز بخشی از عراق

 سوریه  لبنان

 ایران

در حدود ۲٬۰۹۴ تا ۲٬۰۴۷ پیش از میلاد ایلام توسط شولگی پادشاه دوم سلسله سوم اور تسخیر گردید. همچنین در سال ۲٬۰۰۴ پیش از میلاد سلسله سوم اور توسط ایلام واژگون می‌شود.[۱]

پادشاهان سلسله سومویرایش

اورنمّوویرایش

امتاسویرایش

امرسینویرایش

شوسینویرایش

=== [[ا سیدعلی خامنه ای]] ===

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

سویشر، کلاریس، خاور نزدیک باستان، ترجمه عسکر بهرامی، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۸۴