سلطان‌نشین‌های دکن

سلطان‌نشین‌های دکن پنج پادشاهی هند در اواخر قرون وسطی بودند - در فلات دکن بین رودخانه کریشنا و رشته کوه ویندیا - که توسط سلسله های مسلمان اداره می شدند.[۱] این حکومت ها پس از فروپاشی سلطان‌نشین بهمنی مستقل شده بودند.[۲][۳]

سلطان‌نشینان دکن

۱۵۲۷–۱۶۸۶
گستره حکومت پنج سلطان‌نشین دکن
گستره حکومت پنج سلطان‌نشین دکن
پایتخت
زبان(های) رایج
دین(ها)
اسلام
حکومتسلطنت
سلطان/پادشاه 
دوره تاریخیقرون وسطای متأخر
• بنیان‌گذاری
۱۵۲۷
• فروپاشی
۱۶۸۶
واحد پولتاکا
پیشین
پسین
سلطان‌نشین بهمنی
Vijayanagara Empire
امپراتوری گورکانی
امپراتوری مراتا
امروز بخشی ازهند

پس از انقراض، بهمنیان این سلسله بین پنج سلسله مسلمان دیگر تقسیم شد که از میان آنان سه سلسله نظام شاهیان، عادل‌شاهیان و قطب شاهیان شیعه و برید شاهیان و عمادشاهیان که دیری نپاییدند سنی بودند.[۴]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. Sohoni, Pushkar (2018). The Architecture of a Deccan Sultanate: Courtly Practice and Royal Authority in Late Medieval India. London: I.B. Tauris. ISBN 9781784537944.
 2. Majumdar, R. C. (ed.) (2006). The Delhi Sultanate, Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan, p. 269
 3. Sen, Sailendra (2013). A Textbook of Medieval Indian History. Primus Books. pp. 117–119. ISBN 978-9-38060-734-4.
 4. راضیه نجاتی حسینی

منابعویرایش

 1. Chopra, R.M., The Rise, Growth And Decline of Indo-Persian Literature, 2012, Iran Culture House, New Delhi. Revised edition published in 2013.
 2. Majumdar, R.C. (2006). The Delhi Sultanate. Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan.
 3. Majumdar, R.C. (2007). The Mughul Empire. Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan. ISBN 81-7276-407-1.
 4. Mitchell, George; Mark Zebrowski (1999). Architecture and Art of the Deccan Sultanates (The New Cambridge History of India Vol. I:7). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-56321-6.
 5. Rehaman Patel, Islamic Art of North Karnataka, Art & Architecture, May, 2015
 6. Sohoni, Pushkar (2018). The Architecture of a Deccan Sultanate: Courtly Practice and Royal Authority in Late Medieval India. London: I.B.Tauris.
 7. Yazdani, Ghulam (1947). Bidar, Its History and Monuments. Oxford University Press.

پیوند به بیرونویرایش