سلطان محمد پسر بایسنقر

سلطان محمد، (درگذشته ۸۳۰ خورشیدی) یک حاکم تیموری بود که بر عراق عجم و فارس از سال ۸۲۶ خورشیدی تا هنگام مرگش فرمان می‌راند. او پسر بای‌سنقر میرزا پسر شاهرخ بود.

سلطان محمد پسر بای‌سنقر
دوران۸۲۶ (خورشیدی) تا ۸۳۰ (خورشیدی)
۱۴۴۷ (میلادی) تا ۱۴۵۱ (میلادی)
۸۵۱ (قمری) تا ۸۵۵ (قمری)
تاجگذاری۸۲۶ (خورشیدی)
۱۴۴۷ (میلادی)
۸۵۱ (قمری)
زادروزنامعلوم
درگذشت۸۳۰ (خورشیدی)
۱۴۵۱ (میلادی)
۸۵۵ (قمری)
پیش ازابوالقاسم بابر
پس ازشاهرخ
دودمانTimurid.svg تیموریان
پدربایسنقر پسر شاهرخ
مادرنامشخص
فرزندانیادگار محمد میرزا
دیناسلام، حنفی

در طول آخرین سالهای حکومت شاهرخ، او حکومت خود را بر لرستان تا مرکز فارس آغاز کرد. بعد از مرگ شاهرخ او یکی از سه حاکم قدرتمند تیموری شد. (همراه با برادر ناتنی‌اش ابوالقاسم بابور از خراسان و عمویش الغ بیگ از فرارود) ۸۲۶ ۱۴۴۷ ۸۵۱

خانوادهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش