۸۵۵ (قمری)، هشتصد و پنجاه و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم فوریه سال ۱۴۵۱ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۸۲۰  ۸۳۰  ۸۴۰  ۸۵۰  ۸۶۰  ۸۷۰  ۸۸۰ 

سال: ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش