سه امپراتوری نخست کره

سه امپراتوری نخستویرایش

سه امپراتوری نخست کره، پس از سقوط چوسان قدیم به دست هان شکل گرفت. این سه امپراتوری، بویو، اوکجه و دونگایی نام داشتند. البته هم‌زمان با این سه امپراتوری حکومت‌هایی مانند دانگی، لی لانگ، بایون هان، ماهان، جین هان و قبایل متعددی در کره وجود داشتند. در میان این سه امپراتوری، قدرتمندترین امپراتوری، امپراتوری بویو بود. این سه امپراتوری کم‌کم ضعیف و ضعیف تر شدند تا آن که هر سه امپراتوری بخشی از قلمرو گوگوریو شدند.گوگوریو سرزمینی است که فیلمی با نام افسانه ی جومونگ به تاسیس آن اشاره دارد گفته می شود که گوگوریو سرزمین فعلی کره ی شمالی است.