امپراتوری اوکجه یا امپراتوری اوکجه شمالی؛ امپراتوری باستانی مستقر در شبه جزیره کُره بود، امپراتوری اوکجه یا امپراتوری اوکجه شمالی بیشتر مواقع تحت سلطه امپراتوری گوگوریو و امپراتوری بویو و امپراتوری هان بوده‌است و تقریباً می‌شود گفت: این امپراتوری هیچ‌گاه به یک امپراتوری مستقل و قدرتمند تبدیل نشد

در سال ۲۸ پیش از میلاد، پادشاه جومونگ، بوئیوم را برای حمله به اوکجه شمالی فرستاد. در قرن ۱ یا ۲ قبل از میلاد، پادشاه تائجو از گوگوریو اوکجه را به یک قبیله کاهش داد، که محصولات محلی را به گوگوریو تحویل می‌داد. در طی حمله ۲۴۴ اوکجه به گوگوریو، دانگچئون امپراتور گوگوریو به‌طور خلاصه عقب‌نشینی کرد.

در اوایل قرن ۵، اوکجه توسط گوآنگ گائتو به‌طور کامل فتح شد.

تاریخچه

ویرایش

در تاریخ اولیه خود، وضعیت اوکجه بین تسلط فرماندهان چینی و گوگوریو در نوسان بود. از قرن سوم قبل از میلاد تا سال ۱۰۸ قبل از میلاد، گوجوسان آن را کنترل می‌کرد. در ۱۰۷ قبل از میلاد، بخشی از فرمانداری زوانتو شد. همان‌طور که فرمانداری زوانتو در نتیجه گسترش گوگوریو به سمت شبه جزیره لیادونگ عقب‌نشینی کرد، اوکجه نیز بخشی از قسمت شرقی فرماندهی لیوندانگ شد. با این حال به دلیل دخالت مداوم همسایگانش، کشور اوکجه هرگز به یک پادشاهی کاملاً متمرکز تبدیل نشد. در سال ۲۸ قبل از میلاد، پادشاه جومونگ، بوویوم را برای حمله به اوکجهٔ شمالی فرستاد. در قرن یک یا دوم پس از میلاد، توسط پادشاه تائجو گوگوریو، اوکجه را به خراجگزاری تبدیل کرد که محصولات محلی خود را به گوگوریو تحویل می‌داد. در طول تهاجم سال ۲۴۴ سائو وی به گوگوریو، دانگچئون پادشاه گوگوریو برای مدت کوتاهی به سمت اوکجهٔ شمالی عقب‌نشینی کرد و در سال ۲۸۵، دربار بویو نیز به‌طور موقت و به دلیل حملات عشایر شمالی، به اوکجه گریخت.[۱]

فرهنگ

ویرایش

دانسته‌های ما در مورد فرهنگ اوکجه ناقص می‌باشد. زبان، غذاها، لباس‌ها، معماری و رسوم اوکجه و دونگایی با گوگوریو مشابه بود. مردمان اوکجه ازدواجی منظم را ترتیب می‌دادند که در آن عروس نوجوان تا زمان بلوغ با خانوادهٔ داماد نوجوان زندگی می‌کرد. همچنین آنها جنازهٔ متوفی یک خانواده را در داخل یک تابوت مجزا به خاک می‌سپردند

دزدان دریایی

ویرایش

سواحل اوکجه به عنوان مأمنی برای دزدان دریایی محسوب می‌شد و دولت اوکجه همواره به مقابله و سرکوب این گروه می‌پرداخت.

در جریان تحریم تجاری جولبون متحد توسط بویو و هان جومونگ توانست با استفاده از مهارت دریانوردی دزدان دریایی در سواحل اوکجه و سفر به سرزمین‌های جنوبی این تحریم را در هم بشکند.

منابع

ویرایش
  1. «옥저(沃沮) - 한국민족문화대백과사전». encykorea.aks.ac.kr. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۵-۳۱.