سوسکچه آنیپوتاکتینی

آنیپوتاکتینی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: قاب‌بالان
زیرراسته: سوسک‌های همه‌چیزخوار
فروراسته: سوسک‌های گیاه‌خوار
بالاخانواده: سوسکچه
تیره: سوسکچه‌های خرطوم‌دار
زیرخانواده: سوسکچه‌های دماغ پهن

آنیپوتاکتینی (نام علمی: Anypotactini) نام یک تبار از تیره سوسکچه‌های خرطوم‌دار است.

منابعویرایش