سپیده‌دم نخست‌زیستی

سپیده‌دم نخست‌زیستی (انگلیسی: Eoarchean؛ ‎/ˌ.ɑːrˈkən/‎) نخستین دوره زمین‌شناسی پس از سفت شدن پوسته زمین است. سپیده‌دم نخست‌زیستی نخستین دوره از ابردورهٔ نخست‌زیستی است و ۳۶۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیون سال پیش طول کشید. پیدایش حیات به حدود ۳۶۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیون سال پیش برمی‌گردد که فشار جو حدود ۱۰۰ تا 10 بار شد.

paragneiss در کانادا. قدیمی‌ترین صخره زمین که نمونه‌هایش موجود است.
ابردوران دوران دوره میلیون سال پیش
پیشین‌زیستی پیشین‌زیستی دیرینه سیدرین → پس از آن
نخست‌زیستی نو ۲۵۰۰ - ۲۸۰۰
میانه ۲۸۰۰ - ۳۲۰۰
دیرینه ۳۲۰۰ - ۳۶۰۰
سپیده‌دم ۳۶۰۰ - ۴۰۰۰
هادئن → پیش از آن

منابعویرایش