نخست‌زیستی دیرینه

نخست‌زیستی دیرینه (انگلیسی: Paleoarchean؛ ‎/ˌplɪ..ɑːrˈkən/‎ یا early Archean) دومین دوره زمین‌شناسی از نخست‌زیستی است که ۳۲۰۰ تا ۳۶۰۰ میلیون سال پیش طول کشید. اثر قدیمی‌ترین گونه مشخص جانداران که نوعی باکتری است در استرالیای غربی یافت شده و مربوط به این دوره است.

ابردوران دوران دوره میلیون سال پیش
پیشین‌زیستی پیشین‌زیستی دیرینه سیدرین → پس از آن
نخست‌زیستی نو ۲۵۰۰ - ۲۸۰۰
میانه ۲۸۰۰ - ۳۲۰۰
دیرینه ۳۲۰۰ - ۳۶۰۰
سپیده‌دم ۳۶۰۰ - ۴۰۰۰
هادئن → پیش از آن

منابعویرایش