سیاست به مثابه حرفه

سیاست به مثابه حرفه (به آلمانی: Politics as a Vocation) یکی از آثار مهم ماکس وبر است. این اثر به‌عنوان دومین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های وی در مونیخ در سال ۱۹۱۹ منتشر شد. اولین سخنرانی از این مجموعه با عنوان " دانشمند به‌عنوان یک حرفه" می‌باشد.

ترجمه این اثر به زبان فارسی تحت عنوان "حرفه و رسالت سیاستمدار" توسط احمد نقیب زاده انجام شده و در سال ۱۳۷۰ توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد و بعداً نشر علم آنرا تجدید چاپ کرد. نقیب زاده هر دو سخنرانی را ترجمه نموده و با اضافه کردن مقدمه‌ای مفصل از ریمون آرون در مورد شخصیت و آثار ماکس وبر، این مجموعه را تحت عنوان "دانشمند و سیاستمدار" منتشر کرده است.

منابعویرایش