سیاهرگ چهره‌ای

سیاهرگ چهره‌ای یا ورید فاسیال (به انگلیسی: anterior facial vein) سیاهرگ نسبتاً بزرگی در صورت انسان است. این سیاهرگ پشت سرخرگ چهره‌ای قرار دارد و از گوشه ریشه بینی آغاز می‌شود و ادامه سیاهرگ گوشه‌چشمی است و در آنجا شمار اندکی انشعابات کوچک دریافت می‌کند. این سیاهرگ از سیاهرگ کامی بیرونی خون دریافت می‌کند و سپس به انشعابات جلویی سیاهرگ پشت‌آرواره‌ای می‌پیوندد و سرانجام به سیاهرگ وداجی (گردنی) درونی می‌ریزد.
باور غلط رایج مبنی نبود دریچه در سیاهرگ چهره‌ای، توسط پژوهش‌های اخیر رد شده‌است.[۱] دیواره‌های این سیاهرگ سفت‌تر از دیواره‌های سیاهرگ‌های سطحی هستند.

سیاهرگ: چهره‌ای
Gray557.png
سیاهرگ‌های سر و گردن. (سیاهرگ چهره‌ای در این تصویر با نام Anterior facial در مرکز سمت راست مشخص شده‌است)
Gray1024.png
کالبدشکافی غدد بزاقی (سیاهرگ چهره‌ای در این تصویر با نام Anterior facial vein در پایین سمت راست مشخص شده‌است)
لاتین Vena facialis anterior
تخلیه از:    سیاهرگ گوشه‌چشمی
تخلیه به: سیاهرگ وداجی (گردنی) درونی
سرخرگ سرخرگ چهره‌ای

کالبدشناسی

سیاهرگ چهره‌ای به‌عنوان عمده‌ترین سیاهرگ ناحیه صورت در هر طرف از گوشه داخلی پلک‌ها شروع می‌شود و ضمن اینکه سیاهرگ عقب‌تر و سطحی‌تر از سرخرگ چهره‌ای قرار دارد پایین‌تر از استخوان گونه به‌واسطه سیاهرگ چهره‌ای عمقی با شبکه سیاهرگی بالی (پتریگوئید) (در گودی فروگیجگاهی) ارتباط می‌یابد. این سیاهرگ سپس از روی فک تحتانی به سمت گردن متمایل می‌شود و به سیاهرگ رتروماندیبولار می‌پیوندد.

سیاهرگ گیجگاهی سطحی (ورید تمپورال سطحی) نیز که از ناحیه گیجگاه نزول پیدا می‌کند در عقب راموس ماندیبول در تشکیل ورید رترومندیبولار مشارکت می‌کند (ورید رتروماندیبولار نیز به سهم خود با دو انشعاب به وریدهای ژوگولار خارجی و داخلی می‌پیوندد).

سیاهرگ چهره‌ای از یک سو از طریق سیاهرگ آنگولار با سیاهرگ چشمی پیوند می‌شود و از سوی دیگر از طریق سیاهرگ عمقی چهره‌ای به شبکه سیاهرگی بالی راه دارد. بنا بر این از هر دو مسیر یادشده می‌تواند با خون وریدی سینوس کاورنوزوس در کف جمجمه ارتباط پیدا کند. با این توصیف هرگونه عفونت ناشی از جوش‌های ناحیة صورت ممکن است به این سینوس وریدی راه یافته و با اٍدم سینوسی، آن دسته از اعصاب مغزی را که از محدوده سینوس کاورنوزوس می‌گذرند متأثر نماید.

نگاره‌های دیگر

منابع

این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 645   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.

  1. Zhang, J.; Stringer, M. D. (2010). "Ophthalmic and facial veins are not valveless". Clinical & Experimental Ophthalmology. 38 (5): 502–510. doi:10.1111/j.1442-9071.2010.02325.x. PMID 20491800.

پیوند به بیرون