اسدالله موسوی

(تغییرمسیر از سید اسدالله موسوی)

سید اسدالله موسوی سناتور و نماینده مجلس شورای ملی بود.

اسدالله موسوی
سناتور
مشغول به کار
۱۷ شهریور ۱۳۵۴ – ۱۳۵۷
پس ازاشرف احمدی
حوزه انتخاباتیخوزستان (دوره هفتم)
نماینده مجلس شورای ملی
حوزه انتخاباتیسوسنگرد
(دوره‌های پانزدهم و هجدهم تا بیستم)

موسوی نخستین بار در انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی شرکت کرد که در حوزه انتخابیه دشت میشان، بنی‌طرف و سوسنگرد در ۲۹ بهمن ۱۳۲۵ برگزار شد. موسوی توانست از مجموع ۱۱۶۱۴ رأی که به صندوق‌ها ریخته شد، ۱۰۳۶۲ رأی کسب کند و به مجلس راه یابد.[۱] او در دوره‌های هجدهم تا بیستم مجلس شورای ملی نیز نمایندگی این حوزه را به عهده داشت و در سال ۱۳۵۴ نیز در هفتمین و آخرین دوره مجلس سنا، نماینده انتخابی خوزستان بود.

پانویس

  1. «مذاکرات جلسه دوم دوره پانزدهم مجلس شورای ملی چهارم امرداد ۱۳۲۶».

سناتور موسوى و پسرش مهندس كمال و سردار اسكندرى وبه همراه استاندار سالور با كمك وزير دربار شاه حسين علاء خدمات زيادى به خوزستان ارائه داشتند