سین لام میم

سین لام میم(S-L-M)جذر سه حرفی در زبان‌های سامی است که به عنوان اسم در این زبان‌ها به‌کار می‌رود. معنی این سه حرف به معنای کامل، دست‌نخورده، و صلح است و کلمات ساخته‌شده با آن به معنای آرامش، تسلیم، و سلامتیمی‌باشند. این لغت از طریق عربی به فارسی و برخی زبان‌های دیگر نیز وارد شده‌است. از زبان نیاسامی است و واژه‌های شَلوم (Shalom) (به عبری: שלום) و شْلاماء (به سریانی: ܫܠܡܐ) ازجمله واژه‌های هم‌خانواده و هم‌معنی آن هستند. در زبان عربی بیشتر به شکل سلام علیکم استفاده می‌شود که ریشه آن سلم است.

سلام در زبان فارسی
سلام در زبان‌های متعددی وجود دارد و شکل آن در زبان عربی و به شکل وام‌واژه در فارسی اینگونه است

در خیلی از فرهنگ ها سلام کردن صرفاً جزئی از مکالمه است و زیاد معنای خاصی ندارد امّا معنای دقیق سلام در عربی این است به کسی اعلام صلح بدهیم و به او بگویید در امان است. [نیازمند منبع]

پانویسویرایش

منابعویرایش