ل

بیست و هفتمین حرف الفبای فارسی

ژایذیرسرسرسذسد

الفبای ابجد
ل
ل
ל
ل
ܠ
ل‍، ل


نمایش آوانگاریl
موقعیت در الفبا۱۲
ارزش عددی۳۰
مشتقات الفبایی فنیقی
Λ L Лالفبای فارسی
الف ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ل ل‍ ‍ل‍ ‍ل

ل حرف بیست وهفتم در الفبای فارسی، حرف بیست‌وسوم در الفبای عربی و دوازهمین حرف از حروف الفبای عبری (لَمِد ל) است. نام این حرف «لام» است. این حرف معادل L در زبان انگلیسی است.

الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حرف لام در عربی
ڵ ڶ ڷ ڸ