سیگما هشتک

سیگما هشتک یک ستاره است که در صورت فلکی هشتک قرار دارد.

سیگما هشتک
Octans 01.gif
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی هشتک (صورت فلکی)
بعد ۲۱h ۰۸m ۴۶.۸s
میل -۸۸° ۵۷′ ۲۳″
قدر ظاهری (ع) ۵.۴۲
مشخصات
نوع طیف F0 III
شاخص رنگ U−B 0.13
شاخص رنگ B−V 0.27
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۱۱.۹ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۲۵.۹۶ mas/yr
میل: ۵.۰۲ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱۲.۰۷ mas
فاصله۲۷۰ سال نوری
(۸۳ پارسک)
قدر مطلق (MV)۰.۸۳
نام‌گذاری‌های دیگر
Polaris Australis, HR 7228, HD 177482, SAO 258857, FK5 923, HIP 104382.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش