شاخ برجستگی تیزی است که بر روی سر بعضی از پستانداران رشد کرده و از قسمت داخلی استخوانی با پوششی از کراتین و دیگر انواع پروتئین تشکیل شده. ناخنهای دست و پا از جنس شاخ هستند. پر و منقار پرندگان و پولک بدن خزندگان نیز از ماده‌ای شاخی ساخته می‌شوند.

شاخهای پیچ‌پیچ یک بز
ساز

کاربرد شاخ برای جانورانویرایش

جانوران شاخدار استفاده‌های گوناگونی از شاخ می‌کنند از جمله دفاع از خود در مقابل جانوران شکارچی و رقابت با دیگر اعضای گونه خود در هنگام جفت یابی.

کاربرد شاخ برای انسانهاویرایش

از بعضی انواع شاخ انواعی از ساز بادی مانند شوفار ساخته می‌شود.

منابعویرایش