شاخ‌گوزنی، شاخی استخوانی که روی سر گوزنها می‌روید.

شاخ روییده روی سر یک گوزن قرمز. پوشش مخملی این شاخ در حال رشد کار خون رسانی و تأمین مواد مغذی را انجام می‌دهد.

گونه‌های مختلف شاخ‌گوزنیویرایش