شانسیسوکوس

سرده‌ای از سرخ‌سوسماران

شانسیسوکوس (نام علمی: Shansisuchus) نام یک سرده از تیره سرخ‌سوسماران است.

شانسیسوکوس
محدودهٔ زمانی: تریاس میانه
شانسیسوکوس، Shansisuchus
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
تیره: سرخ‌سوسماران
شاه‌سوسمارشکلان

پروتروسوکوس

سارماتوسوکوس

فوگوسوکوس

Koilamasuchus

اوسمولسکینا

سرخ‌سوسماران

Shansisuchus

اریتروسوکوس

وجوشکویا

ائوپارکریا

چانارسوکوس

شاه‌خزندگان

پرنده‌گردنان

سوسمارنماها

منابع ویرایش