شانسیسوکوس

سرده‌ای از سرخ‌سوسماران
شانسیسوکوس
محدودهٔ زمانی: تریاس میانه
ShansisuchusShansisuchus(Skull)-PaleozoologicalMuseumOfChina-May23-08.jpg
شانسیسوکوس، Shansisuchus
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
تیره: سرخ‌سوسماران

شانسیسوکوس (نام علمی: Shansisuchus) نام یک سرده از تیره سرخ‌سوسماران است.

شاه‌سوسمارشکلان

پروتروسوکوس
سارماتوسوکوسفوگوسوکوس
Koilamasuchusاوسمولسکیناسرخ‌سوسماران

Shansisuchus
اریتروسوکوسوجوشکویا


ائوپارکریا
چانارسوکوس


شاه‌خزندگان

پرنده‌گردنانسوسمارنماها

منابعویرایش