غروب خورشید یا فروشد خورشید ناپدیدشدن روزانهٔ خورشید در زیر افق در نتیجهٔ چرخش زمین و دیگر سیاره‌های منظومه خورشیدی است.به آن شامگاه، ایوار، خورنشین یا خورنشست نیز گفته می‌شود.[۱]

غروب آفتاب در سرخ رود مازندران
غروب آفتاب در سرخ رود مازندران


غروب خورشید از یک نمای شهری


خورشید، در حدود یک دقیقه پیش از غروب نجومی
15-05-05-Schloß-Schwerin-RalfR-DSCF5191-2.jpg

شرایط جوی ایجاد شده بر اثر فرورفتن خورشید، که پیش و پس از ناپدیدشدنش در زیر افق روی می‌دهد نیز عموماً غروب گفته می‌شود. زمان غروب در نجوم به عنوان لحظه‌ای تعریف می‌شود که لبهٔ بالایی قرص خورشید در زیر افق در غرب ناپدید می‌شود. بر اثر شکست نور در هواکره، مسیر پرتوهای خورشید در حال فرورفتن به‌شدت در نزدیکی افق منحرف می‌شوند، تا آنجا که در حالی که قرص خورشید نزدیک به یک قطر در زیر افق قرار دارد، باعث غروب نجومی ظاهری می‌گردد. غروب را نباید با گرگ‌ومیش اشتباه گرفت، که لحظهٔ دربرگیری تاریکی در هنگامی است که خورشید در حدود ۱۸ درجه در زیر افق قرار دارد. دورهٔ زمانی بین غروب نجومی و گرگ‌ومیش، شفق نامیده می‌شود.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. خورنشین، خورنشست: خور یا هور یا اور برابر پارسی sun و نشستن یا نشینیدن برابر پارسی set است.

پیوند به بیرونویرایش

غروب خورشید در روستای چاهستان(هرمزگان)