شجر الدر با نام کامل (به عربی: عصمة الدین أم خلیل شجر الدر) آخرین ملکه ایوبیان بود و سپاهیان فرانسوی را شکست داد ولی بعدها به دستور ممالیک کشته شد.

شجر الدر
ملکه ایوبیان
سلطنتآخرین ملکه ایوبیان ۱۲۵۰
پیشینالمعظم توران‌شاه
جانشینعزالدین ایبک
درگذشته۲۳ ربیع‌الاول ۶۵۵
۱۲۵۷ (میلادی)
قاهره
نام کامل
عصمة الدین أم خلیل شجر الدر
دودمانایوبیان

جستارهای وابسته

ایوبیان