باز کردن منو اصلی

شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان (به عربی: شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان) ( درگذشتهٔ ۱۸۱۶ ) دومین شیخ ابوظبی است. او جانشین پدرش ذیاب بن عیسی بن نهیان آل نهیان شد و از سال ۱۷۹۳ تا سال ۱۸۱۶ حکمرانی کرد

شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان
دومین شیخ ابوظبی
دوراناز ۱۷۹۳ تا ۱۸۱۶
لقب(ها)امیر پیشین ابوظبی
درگذشت۱۸۱۶
پیش ازمحمد بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان
پس ازذیاب بن عیسی بن نهیان آل نهیان
پدرذیاب بن عیسی بن نهیان آل نهیان
فرزندانمحمد بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان و طحنون بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان

منابعویرایش