باز کردن منو اصلی

طحنون بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان (به عربی: طحنون بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان) ( درگذشتهٔ ۱۸۳۳ ) چهارمین شیخ ابوظبی است. او جانشین برادرش محمد بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان شد و از سال ۱۸۱۸ تا سال ۱۸۳۳ حکمرانی کرد

طحنون بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان
چهارمین شیخ ابوظبی
دوراناز ۱۸۱۸ تا ۱۸۳۳
لقب(ها)امیر پیشین ابوظبی
پیش ازخلیفه بن شخبوط بن ذیاب آل نهیان
پس ازمحمد بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان
پدرشخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان

منابعویرایش