شناسایی سیستم

روش تشخیص یا اندازه گیری مدل ریاضی از یک سیستم دینامیکی از روی اندازه گیری ها و ورودی و خروجی آن سیستم. با استفاده از روش های آماری میتوان مدل ریاضی سیستم دینامیکی را ساخت.

شناسایی سیستم (انگلیسی: System identification‎) به استفاده از روش‌های آماری برای ساخت مدل‌های ریاضی از سیستم‌های دینامیکی، به وسیلهٔ داده‌های اندازه‌گیری شده اطلاق می‌شود. شناسایی سیستم همچنین بمنظور طراحی بهینه آزمایش‌ها، تولید داده‌های آموزشی، نصب و تحلیل مدل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش