شهر فرنگ از همه رنگ

شهر فرنگ، از همه رنگ: مجموعهٔ چند قطعهٔ طنز سیاسی و اجتماعی کتاب طنزی‌ست اثر ایرج پزشک‌زاد حاوی قطعات طنز وی که پیشتر در فاصلهٔ آذر ۱۳۶۹ تا اسفند ۱۳۷۱ در مجلهٔ علم و جامعهٔ آمریکا چاپ شده.

شهر فرنگ، از همه رنگ: مجموعهٔ چند قطعهٔ طنز سیاسی و اجتماعی
طرح روی جلد کتاب
نویسنده(ها)ایرج پزشک‌زاد
کشورانگلیس، لندن
زبانزبان فارسی
موضوع(ها)طنز
ناشربوک‌پرس
تاریخ نشر
بی‌تا، احتمالاً ۱۳۷۲
گونه رسانهکتاب
شمار صفحات۱۲۵
پس ازانترناسیونال بچه‌پرروها 
پیش ازخانوادهٔ نیک‌اختر 

فهرست ویرایش

 • در جزیرهٔ کیش به حجرهٔ خویش؛ (نوشته‌شده در مرداد ۱۳۷۰)
 • مبارز نستوه؛ (نوشته‌شده در بهمن ۱۳۷۰)
 • اگر کودتا نداشتیم!؛ (نوشته‌شده در اردی‌بهشت ۱۳۷۰)
 • خاطرات سیاسی دکتر بزرگمهر بختگان؛ (نوشته‌شده در دی ۱۳۷۰)
 • دو گزارش به‌کلی سری؛ (نوشته‌شده در آذر ۱۳۶۹)
 • دستمال حریر؛ (نوشته‌شده در مهر ۱۳۷۰)
 • بزرگراه سرنوشت؛ (نوشته‌شده در شهریور ۱۳۷۱)
 • مأموریت ژنرال هویزر؛ (نوشته‌شده در آذر ۱۳۷۱)
 • غم بینوایان؛ (نوشته‌شده در آذر ۱۳۷۱)
 • نامه به کلینتون؛ (نوشته‌شده در بهمن ۱۳۷۱)
 • مکتب نادرسازی. (نوشته‌شده در اسفند ۱۳۷۱

منابع ویرایش

 • پزشک‌زاد (آشنا)، ایرج. «شهر فرنگ، از همه رنگ: مجموعهٔ چند قطعهٔ طنز سیاسی و اجتماعی» انگلیس/لندن: بوک‌پرس، [بی‌تا، ۱۳۷۲؟]