باز کردن منو اصلی

صدرالدین موسی

پسر شیخ صفی‌الدین اردبیلی و جانشین او

شیخ صدرالدین موسی پسر شیخ صفی‌الدین اردبیلی و جانشین وی بود.

شیخ صدرالدین موسی
زاده۱ شوال ۷۰۴
اردبیل، امپراتوری ایلخانی
درگذشت۷۹۴
اردبیل، سلطنت جلایر، امپراتوری ایلخانی
آرامگاهاردبیل، ایران
دیناسلام
فرزندانخواجه علی سیاهپوش
والدین

وی پس از پدر پیر و مرشد خانقاه صفوی در اردبیل شد. گروهی[نیازمند منبع] او را نخستین شیخ صفوی می‌دانند که از تسنن شافعی به مذهب شیعه گروید. پس از او پسرش خواجه علی سیاهپوش سرپرستی خانقاه صفوی را بر گرده گرفت.

شیخ صدرالدین نیز راه و روش ساده‌زیستی پدر را پیش گرفت و بیش از پیش بر هواخواهان صفویان افزود.

منابعویرایش

شیخ صدرالدین موسی
زادهٔ: ۴ مه ۱۳۰۵ درگذشتهٔ: ۱۳۹۲
Religious titles
پیشین:
شیخ صفی‌الدین اردبیلی
پیر طریقت صفویه
۱۳۳۴ – ۱۳۹۲
پسین:
خواجه علی سیاهپوش