صفوی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

صفوی (منسوب به صفویان) می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

افراد ویرایش

پادشاهان سلسله صفویه ویرایش

مکتب‌ها ویرایش