طلا در مس نام کتابی سه جلدی از رضا براهنی است.

موضوع کتاب طلا در مسویرایش

براهنی در این کتاب به بررسی تاریخ شعر فارسی شامل شعر کلاسیک و شعر مدرن ایران پرداخته و اشعار شعرای ایرانی را نقد کرده‌است.

فهرست شاعرانویرایش

شاعرانی که اشعارشان در این کتاب نقد شده:

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

  • طلا در مس، رضا براهنی، انتشارات زریاب، تهران، ۱۳۸۰