طلا در مس

کتابی از رضا براهنی

طلا در مس نام کتابی سه جلدی از رضا براهنی است.

موضوع کتاب طلا در مس ویرایش

براهنی در این کتاب به بررسی تاریخ شعر فارسی شامل شعر کلاسیک و شعر مدرن ایران پرداخته و اشعار شعرای ایرانی را نقد کرده‌است.

فهرست شاعران ویرایش

شاعرانی که اشعارشان در این کتاب نقد شده:

جستارهای وابسته ویرایش

منبع ویرایش

  • طلا در مس، رضا براهنی، انتشارات زریاب، تهران، ۱۳۸۰