فهرست ظروف شرابخوری

(تغییرمسیر از ظروف شرابخوری)

نام انواع ظروفی که در زبان فارسی برای نوشیدن شراب و برخی دیگر از نوشیدنی‌های الکلی به کار می‌رود:

 • آیلاس: پیاله شراب
 • بشکه:ظرف نسبتاً حجیم
 • پارچ: کاسه‌ای بزرگ که دور می‌گردانند.
 • پیاله: کاسه کوچک بی پایه
 • پیک: لیوان شیشه‌ای عرق خوری
 • پیمانه: لیوان باده خوری، رطل هم می‌گویند
 • تغار: آوند نسبتا کوچک
 • تَکوک: ظرف شرابی که پایه آن یک توتم حیوانی (مثلا بز) بوده‌است. به یونانی آن را ریتون می‌نامند.
 • تُنگ: آوند شیشه‌ای گردن باریک، صراحی هم گفته‌اند.
 • جام: لیوان شیشه‌ای باده خوری
 • چَتوَر: (از واژه روسی че́тверть) بطری به اندازه یک چهارم شیشه‌های معمولی، چتول هم می‌گویند.
 • چمانه: نیم-کدوی تراشیده و نگارینی که با آن می می‌خوردند.
 • خُم: بزرگ‌ترین آوند باده سازی و باده خوری (در اصل خُنب بوده)
 • خمره: همان خم
 • زیغال: جام شکم بزرگ یک نفره، قدح هم گفته‌اند.
 • ساتگین: آوند شیشه‌ای بزرگ و استوار باده خوری
 • ساغر: کاسه پایه دار
 • سبو: کوزه سفالی دسته دار
 • سبوچه: سبوی کوچک
 • سَکره: تنگ سفالین بزرگ (از گویش لارستانی)
 • شرابه: بشکه شراب
 • قرابه: آوند شیشه‌ای شکم بزرگ
 • کوزه: آوند سفالین نسبتا بزرگ
 • گیلاس (جام)
 • هَسی: تشت سفالین (از گویش لارستانی)
 • مینا: شیشه باده خوری
 • نوشین: آیلاس نسبتاً باریک و بلند