مینا

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

مینا ممکن است در یکی از این معانی به‌کار رود:

پرندگان ویرایش

گیاهان ویرایش

کاربردهای دیگر ویرایش