عبدالعزیز

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

عبدالعزیز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

افرادویرایش

خانواده پادشاهی عربستان سعودیویرایش

خلیفه امویویرایش

سلطان عثمانیویرایش

افراد ایرانیویرایش

سایر افرادویرایش

مکانویرایش