ماهیچه سدادی بیرونی

(تغییرمسیر از عضله ابتراتور خارجی)

ماهیچه سِدادی بیرونی یا عضله اُبتراتور خارجی، ماهیچه بادبزنی‌شکل و مسطحی است. رشته‌های عضله در عقب و خارج به یکدیگر پیوسته و یک زردپی تشکیل می‌دهند که از پشت از مفصل استخوان بی‌نام و گردن استخوان ران عبور کرده و به فرورفتگی بیضی‌شکل دیواره بیرونی حفره تروکانتریک متصل می‌شود.

ماهیچه سدادی بیرونی
The Obturator externus. Inferior view
جزئیات
خاستگاه سوراخ سدادی و غشای سدادی
پیوندگاهtrochanteric fossa of استخوان ران
سرخرگ‌هاسرخرگ سدادی
عصب‌دهیposterior branch of obturator nerve (third and fourth lumbar nerves)
حرکتبیان حرکات در طب ران، بیان حرکات در طب thigh
شناسه‌ها
لاتینmusculus obturatorius externus
TA98A04.7.02.031
TA22636
FMA22299

خاستگاه ماهیچه سدادی بیرونی، سطح بیرونی غشای سدادی (ابتوراتور) و پایانگاه آن حفره تروکانتریک بزرگ است. کارکرد آن روتاتور خارجی ران است. عصب‌دهی آن از شاخه خلفی عصب سدادی صورت می‌گیرد.

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش