عصب سدادی

عصب در بدن انسان

عصب سدادی یا عصب ابتوراتور (Obturator nerve) از اتصال شاخه‌های قدامی مهره‌های دوم، سوم و چهارم کمری آغاز و تا عضلات اداکتور ران امتداد دارد.

عصب سدادی
ساختار اطراف مفصل ران (عصب سدادی در سمت راست نشان داده شده است)
عصب اندام تحتانی راست. نمای جلویی.
جزئیات
ازشبکه کمری L2-L4
بهposterior branch of obturator nerve, anterior branch of obturator nerve
عصب‌دهیmedial compartment of thigh
شناسه‌ها
لاتینnervus obturatorius
MeSHD009776
TA98A14.2.07.012
TA26532
FMA16487

سوراخ ابتوراتور، نام یک حلقه استخوانی در استخوان پوبیس است که در جلوی لگن خاصره قرار دارد. چون عصب ابتوراتور از این حلقه عبور می‌کند به این نام خوانده شده است.

عصب دهی

ویرایش

عصب ابتوراتور حرکت عضلات اداکتور ران و و حس قسمت داخلی پوست ران را تأمین می‌کند. این عضلات عبارتند از: ابتوراتور خارجی، اداکتور لونگوس، اداکتور برویس، اداکتور ماگنوس، گراسیلیس و پکتینئوس.

نگارخانه

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش