عصب سدادی

عصب در بدن انسان

عصب سدادی یا عصب ابتوراتور (Obturator nerve) از اتصال شاخه‌های قدامی مهره‌های دوم، سوم و چهارم کمری آغاز و تا عضلات اداکتور ران امتداد دارد.

عصب سدادی
Gray344.png
ساختار اطراف مفصل ران (عصب سدادی در سمت راست نشان داده شده است)
Gray827.png
عصب اندام تحتانی راست. نمای جلویی.
جزئیات
Fromشبکه کمری L2-L4
Toposterior branch of obturator nerve, anterior branch of obturator nerve
Innervatesmedial compartment of thigh
شناسه‌ها
لاتینnervus obturatorius
مشD009776
تی‌اِی۹۸A14.2.07.012
تی‌اِی۲6532
اف‌ام‌اِی16487

سوراخ ابتوراتور نام یک حلقه استخوانی در استخوان پوبیس است که در جلوی لگن خاصره قرار دارد. چون عصب ابتوراتور از این حلقه عبور می‌کند به این نام خوانده شده است.

عصب دهیویرایش

عصب ابتوراتور حرکت عضلات اداکتور ران و و حس قسمت داخلی پوست ران را تأمین می‌کند. این عضلات عبارتند از: ابتوراتور خارجی، اداکتور لونگوس، اداکتور برویس، اداکتور ماگنوس، گراسیلیس و پکتینئوس.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش