عمانوئیل کلمه‌ای عبری است به معنای «خدا با ماست». این کلمه که در کتاب اِشَعیای نبی در عهد عتیق به آن اشاره شده است برای مفسران مسیحی مهم است چرا که به نظر آنان به عیسی و نقش نجات‌دهنده‌ی او در الهیات مسیحی اشاره می‌کند. در روایت عهد عتیق اشعیا در پیشگویی‌ها و اخبار خود از اسارت بنی اسرائیل و مجازات آن‌ها و همچنین از دوران مسیحایی و ظهور پادشاهی تازه که روح خدا با او خواهد بود و جایگاه سرزمین داوود را سامان خواهد داد، خبر می‌دهد. در این روایت اشعیا تولد کودکی به نام «عمانوئیل» را پیشگویی می‌کند که دارای، خصایل عالی است و مصداق عالی‌ترین آرمان قوم است و این کودک نهالی از تنة درخت یسّی یعنی پدر داود خواهد بود. عبارت‌های دیگری نیز در داستان اشعیا وجود دارد که مفسران مسیحایی آن‌ها را اشاره به عیسی دانسته‌اند؛ مانند: «اینک باکره حامله شده و پسری خواهد زایید و او را عمانوئیل خواهد نامید».

در دو انجیل از انجیل‌های چهارگانه نیز به این لقب اشاره شده است. در انجیل لوقا آمده‌است: «فرشته به مریم گفت: پس به زودی حامله خواهی شد و فرزندی خواهی زایید که نام او را یسوع می‌گذارید». یسوع به معنای نجات خدا است.[۱] در انجیل متی نیز آمده است: «نام او (عیسی) تا عمانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است، خدا با ما» (متی فصل ۱ آیهٔ ۲۳).

منابعویرایش

  1. «او را عمانوئیل خواهند نامید». www.farsicrc.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۴-۰۵.

۲.کتاب ویلدورانت جلد یکم‌ فصل دوازدهم 《قوم یهود 》