اِشَعیای نبی از بزرگ‌ترین انبیای بنی‌اسرائیل است. وی در عصری زندگی می‌کرد که فساد اخلاقی و دنیاطلبی بر قوم حاکم شده بود و بی‌دینی و فساد، درباریان را فراگرفته بود.

اشعیا در پیشگویی‌ها و اخبار خود از اسارت قوم بنی اسرائیل و مجازات آن‌ها و همچنین از دوران مسیحایی و ظهور پادشاهی تازه که روح خدا با او خواهد بود و جایگاه سرزمین داوود نبی را سامان خواهد داد، خبر می‌دهد.

همچنین اشعیای پیامبر تولد کودکی به نام «عمانوئیل» به معنای (خدا با ماست) را پیشگویی می‌کند که دارای، خصایل عالی است و مصداق عالی‌ترین آرمان قوم است و این کودک نهالی از تنة درخت یسّی یعنی پدر داود خواهد بود.

همین‌طور عبارت‌های دیگری نیز در صحیفة اشعیا وجود دارد؛ که مفسران مسیحایی آن‌ها را اشاره به حضرت عیسی دانسته‌اند؛ مانند: «اینک باکره حامله شده و پسری خواهد زایید و او را عمانوئیل خواهد نامید». معنای «عمانوئیل» عبارت است از «خدا با ماست».

در انجیل لوقا آمده‌است: «فرشته به مریم گفت: پس به زودی حامله خواهی شد و فرزندی خواهی زایید که نام او را یسوع می‌گذارید» یسوع به معنای نجات خدا می‌باشد.[۱]

انجیل متی به ما می‌گوید که «نام او (عیسی) تا عمانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است، خدا با ما» (متی فصل ۱ آیهٔ ۲۳).

منابعویرایش

  1. «او را عمانوئیل خواهند نامید». www.farsicrc.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۴-۰۵.

۲.کتاب ویلدورانت جلد یکم‌ فصل دوازدهم 《قوم یهود 》