غده برون‌ریز

(تغییرمسیر از غدد برون‌ریز)

غدد برون‌ریز (به انگلیسی: Exocrine gland) به مجموعه غددی می‌گویند که آنزیم های خود را به بیرون از بدن یا به بیرون از رگ خونی می‌ریزند. غدد برون ریز شامل دو دسته، غدد برون ریز اولیه و غدد برون ریز ثانویه است. کار اصلی غدد برون ریز اولیه ترشح آنزیم است. به همین دلیل در این گروه قرار می‌گیرد. اما در گروه غدد برون ریز ثانویه کار اصلی اندام‌های ترشح چیزهای دیگر است.مخالف و برعکس غدد درون‌ریز کار و عمل میکند

تقسیم‌بندی غدد برون‌ریزویرایش

غدد برون‌ریز اولیهویرایش

غدد برون‌ریز ثانویهویرایش

  1. معده
  2. کبد
  3. روده باریک

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش