غلومی

سن غلامویرایش

غلام مفهوم پسر نوجوانی بین سنین ۱۴ تا ۲۱ سال را می‌رساند. به خدمت‌کار مذکر کوچک‌تر «صبی» و به خدمت‌کار بزرگ‌تر «شاب» گفته می‌شد.[۱]

انواع غلامویرایش

در دربار پادشاهان سامانی و سلاطین غزنوی، غلامانی که به کارهای ساده‌ای مانند ساقی‌گری، آبداری، شربت‌داری، جامه‌داری، رکاب‌داری و اسلحه‌داری می‌پرداختند، غلامان «سراپا سرایی» نامیده می‌شدند.[۲]

تربیت غلامویرایش

از اولین روز خدمت غلام تا پیری او، تربیت غلام با ترتیب خاصی پیگیری می‌شده‌. در سال اول غلام اجازه سواری نداشته و پیاده خدمت می‌کرده است. پس از یک سال، با تصویب حاجب، به غلام اسب و لگام و تسمه می‌داده‌اند. در سال سوم غلام اجازه داشته که خنجری ببندد و در سال چهارم، قبا و گرزی به وی می‌داده‌اند. از آن پس غلام به رتبه «وثاق باشی» ارتقا یافته و غلامانی زیر نظر او کار می‌کرده‌اند. مراتب بعدی ترقی غلام، «خیل باشی» و سرانجام «حاجب» بوده‌ است. گاه حاجب اگر لیاقت داشت، در ۳۵ سالگی به امیری می‌رسید.[۳]

عشق به غلامویرایش

شاهان و اربابان به غلام‌های زیباروی خود که ۱۴ساله یا بیشتر بودند علاقه شدیدی داشتند و با آنان عشق‌بازی بچه‌بازی و آمیزش جنسی داشتند[نیازمند منبع]. بیشتر این غلامان را از طریق غرامتهای جنگی به دست می‌آوردند مانند جنگ‌هایی که در دوران قاجار روی داد و شاهان قاجار غلامان زیادی را اینگونه کسب کردند[نیازمند منبع].بسیاری از مردم عادی در جنگ‌ها غلام می‌شده‌اند.

غلامان مشهورویرایش

از میان غلامان غزنوی این افراد به امیری و سپهسالاری رسیدند.[۴]

پانویسویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش