فاتوم (به فرانسوی: fathom) به اختصار ftm واحد طول در سیستم امپراطوری برای اندازه‌گیری عمق آب دریا است. هر فاتوم مساوی فاصله نوک انگشتان دو دست باز انسان است. اکنون این فاصله را به اندازه ۱٫۸۲۲۲ متر در نظر می‌گیرند.

۱ فاتوم =
SI واحد
۱٫۸۲۸۸۰ m ۱۸۲٫۸۸۰ cm
آمریکایی / امپراتوری
۶٫۰۰۰۰۰ ft ۷۲٫۰۰۰۰ in
Spacer.gif

در اصطلاح دریانوردان ایران به آن بغل و باع (از عربی) و پیمون گفته می‌شود و تعریف سنتی آن همان فاصله بین دو سر انگشتان دو دست باز انسان است.

معادل‌هاویرایش

۱ فاتوم را مساوی با

  • ۲ یارد
  • ۱۸ کف دست (وجب)
  • ۶ فوت
  • ۱٫۸۲۸۸ متر می‌گیرند.

منابعویرایش

فاتوم