فتواهای سنی درباره شیعیان

سنی و شیعه فرقه‌های مختلف اسلام هستند و تفاوت رای‌ها باعث فتواهای مختلفی شده‌است.

نقاط اختلافویرایش

در حالی که تمام مذاهب اسلام قرآن را به رسمیت می‌شناسند، در این که چه مرجعیت‌ها یا منابع موثق دیگری را تصدیق می‌کنند اختلاف دارند؛ به‌طور خاص سؤال جانشینی محمد سنی را، که خلفای راشدین برگزیده شده و افراد نسل ایشان را تصدیق می‌کند، از شیعه که امامان و افراد نسل پیامبر را تصدیق می‌کنند، متمایز می‌کند.

نظراتویرایش

برخی از مهم‌ترین فتاوی در زیر فهرست شده‌اند:

احمدرضاویرایش

به زعم امام احمدرضا، بنیان‌گذار حرکت بریلوی، بیش تری شیعیان زمانش مرتد هستند، چرا که ضروریات دین را حاشا کرده‌اند. این، به گفته وی شامل این‌ها می‌شود:

  • a) باور به این که قرآن ناقص است.
  • b) قرآن را 'کتاب عثمان' خواندن.
  • c) مقام سیدنا علی کرم الله وجهه و دیگر امامان را از پیامبران بالاتر بردن.
  • d) اگر این امامان حتی از یک پیامبر در مقام بالاتری برشمرده می‌شوند.
  • e) مدعی این شدن که الله پس از صدور فرمانی پشیمان بود و در نتیجه با پشیمانی یا تاسف حکم قبلی خودش را تغییر داد.
  • f) مدعی این شدن که الله متوجه خردمندانه بودن حکم خاصی نشده بود (یا ناخردمندانه بودنش) و وقتی متوجه شد، حکم را تغییر داد.
  • g) مدعی این شدن که رسول‌الله در طول تبلیغش به تقیه می‌پرداخت.

آن افرادی که موارد بالا و دیگر گزاره‌هایی را که به مثابه کفر هستند اعتقاد دارند، به اجماع کافر هستند. تمام برخوردها با آنان مشابه برخوردها با مرتدان است. در Fatâwâ Dhahîriyyah, Fatâwâ hindiyyah, Hadiqatun Nadiyyah است که [احکامهم احکام المرتدین] باید با آن‌ها مانند مرتدان برخورد کرد.

دیگر عالمانویرایش

دیگر علمایی که شعیان را به عنوان منحرفان یا مرتدان اعلام کرده‌اند:

  1. ابن حزم — «شیعیان حتی مسلمان هم نیستند»، هنگامی که مسیحیانی که با او مناظره می‌کردند کتابی شیعی را به عنوان مرجع آوردند.
  2. ابن خلدون — «مردم دچار ضلالت»، «شیعیان سرچشمه تمام گروه‌های منحرف در تاریخ اسلام هستند».

وابستهویرایش

منابعویرایش