فرم مربعی

در ریاضیات، فرم‌های مربعی (Quadratic form) به چندجمله‌ای‌های همگن درجهٔ دو با هر تعداد متغیر اطلاق می‌شود.

نمایش با ماتریسویرایش

یک فرم دو خطی   را می توان به کمک یک ماتریس متقارن   نمایش داد به این صورت که:   . به عنوان مثال:

 

منابعویرایش

جستارهای وابستهویرایش