فروپاشی یوگسلاوی

روندی که از میانهٔ سال ۱۹۹۱ آغاز شد و منجر به برچیدگی جمهوری سوسیالیستی فدرال یوگسلاوی شد

فروپاشی یوگسلاوی یا تجزیهٔ یوگسلاوی به مجموعه‌ای از دگرگونی‌ها و درگیری‌هایی اشاره دارد که به چندپارگی یوگسلاوی انجامید.

انیمیشن فروپاشی جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی از سال ۱۹۸۹ تا سال ۲۰۰۸
      جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی (۱۹۴۳–۱۹۹۲)
      اسلوونی (۱۹۹۱–)
      کرواسی (۱۹۹۱–)
      جمهوری صرب کراینا (۱۹۹۱–۱۹۹۵)، پس از عملیات طوفان ارتش کرواسی (۱۹۹۵) به کرواسی الحاق شد.
      مقدونیه شمالی (۱۹۹۱–)
      جمهوری کروات بوسنی و هرزگوین (۱۹۹۱–۱۹۹۴)، بخشی از بوسنی و هرزگوین
      جمهوری بوسنی و هرزگوین (۱۹۹۲–۱۹۹۵)
     جمهوری صرب بوسنی (۱۹۹۲–۱۹۹۵)، بخشی از بوسنی و هرزگوین
      جمهوری فدرال یوگسلاوی (۱۹۹۲-۲۰۰۳)، صربستان و مونته نگرو (۲۰۰۳-۲۰۰۶)
      استان خودمختار بوسنی غربی (۱۹۹۳–۱۹۹۵)
      بوسنی و هرزگوین (۱۹۹۵–)
      اداره انتقالی سازمان ملل در اسلاونیای شرقی، بارانیا و غرب سیرمیا (۱۹۹۶–۱۹۹۸)
      مونته نگرو (۳ ژوئن ۲۰۰۶–)
      صربستان (۵ ژوئن ۲۰۰۶–)
      کوزوو (۱۷ فوریه ۲۰۰۸–)

یوگسلاوی کشوری بود گسترده‌شده از اروپای مرکزی تا بالکان، متشکل از مردمان گوناگونی که در درازای تاریخ با هم درگیری‌هایی هم داشته‌اند و روی هم رفته مجموعه‌ای نامتجانس را تشکیل می‌دادند از شش جمهوری منطقه‌ای صربستان، اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه و مونته‌نگرو و دو استان خودمختار کوزوو و وویوودینا. این مجموعه در دههٔ ۱۹۹۰ به چندین کشور مستقل تجزیه‌شد. در میان این مناطق بوسنی با داشتن جمعیت پیرامون ۵۰ درصدی صرب و کروات بیشترین مورد مناقشه را دارا بود.

ریشهٔ اختلافات این سرزمین‌ها به تشکیل پادشاهی یوگسلاوی، جنگ داخلی این کشور، تشکیل دولت مستقل کرواسی در گرماگرم اشغال نظامی یوگسلاوی به دست نازی‌ها در جنگ جهانی دوم و نسل‌کشی‌های سازمان‌یافته در این کشور به دست اوستاشه (حزب فاشیست کروات)، ایدهٔ صربستان بزرگ و رواج پان اسلاویسم در بالکان بازمی‌گردد.

فروپاشی یوگسلاوی با درگیری‌ها و چندین جنگ همراه بود، جنگ استقلال کرواسی میان سال‌های ۱۹۹۱تا ۱۹۹۵، جنگ بوسنی ۱۹۹۲–۱۹۹۵ و جنگ کوزوو در ۱۹۹۸. سرانجام یوگسلاوی به هفت کشور مستقل تبدیل شد. آخرین این کشورها کوزوو بود که در ۲۰۰۸ مستقل‌شد ولی هنوز هم بر سر استقلال آن درگیری‌هایی وجود دارد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Breakup of Yugoslavia," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Breakup_of_Yugoslavia&oldid=421577219 (accessed April 28[[

  1. ''''']], 2011).