تکامل یا فرگشت فرهنگی (به انگلیسی:Cultural evolution) یک نظریه تکاملی دربارهٔ دگرگونی اجتماعی است. تکامل فرهنگ از تعریف فرهنگ نشات گرفته‌است. فرهنگ «اطلاعاتی که می‌توانند بر رفتار افراد تأثیر بگذارند تعریف می‌شود. این اطلاعات از طریق آموزش، تقلید و سایر اشکال انتقال اجتماعی از سایر اعضای همنوع انسان به دست می‌آید».[۱] تکامل فرهنگی تغییر این اطلاعات در طول زمان است.[۲]

چارلز داروین

تکامل فرهنگی، که از لحاظ تاریخی به عنوان تکامل اجتماعی-فرهنگی نیز شناخته می‌شود، در ابتدا در قرن نوزدهم توسط انسان‌شناسانی برخاست که از تحقیقات چارلز داروین در مورد تکامل تأثیر پذیرفته بودند. امروزه، تکامل فرهنگی به پایه و اساس یک زمینه رو به رشد تحقیقات علمی در علوم اجتماعی، از جمله انسان‌شناسی، اقتصاد، روان‌شناسی و مطالعات سازمانی تبدیل شده‌است. قبلاً اعتقاد بر این بود که تغییرات اجتماعی ناشی از سازگاری‌های زیستی است، اما مردم شناسان اکنون معمولاً پذیرفته‌اند که تغییرات اجتماعی در نتیجه ترکیبی از تأثیرات اجتماعی، تکاملی و زیستی ایجاد می‌شود.[۳][۴]

چندین رویکرد مختلف برای مطالعه تکامل فرهنگی وجود داشته‌است، از جمله نظریه وراثت دوگانه، تکامل اجتماعی-فرهنگی، یاده‌شناسی، تکامل گرایی فرهنگی و انواع دیگر در نظریه انتخاب فرهنگی. رویکردهای تکامل فرهنگی نه تنها در تاریخ توسعه و رشته‌ای منشأ خود، بلکه در نحوه مفهوم سازی فرایند تکامل فرهنگی و مفروضات آن و نظریه‌ها و روش‌هایی که برای مطالعه آن اعمال می‌شود، متفاوت هستند. در سال‌های اخیر، همگرایی در دسته‌ای از نظریه‌های مرتبط به سمت مشاهده تکامل فرهنگی به‌عنوان یک رشته یکپارچه در نوع خود وجود داشته‌است.[۵][۶]

مستندات درون خطی

ویرایش
 1. J., Richerson, Peter (2005). Not by genes alone: how culture transformed human evolution. Boyd, Robert, 1948-. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-71284-0. OCLC 54806438.
 2. "What is Cultural Evolution". Archived from the original on 13 April 2021. Retrieved 2018-06-22.
 3. "cultural evolution | social science". Encyclopedia Britannica. Retrieved 2017-03-30.
 4. "Cultural Evolution Theory Definition". ThoughtCo. Retrieved 2017-03-30.
 5. Mesoudi, Alex; Whiten, Andrew; Laland, Kevin N. (2006-08-01). "Towards a unified science of cultural evolution". The Behavioral and Brain Sciences. 29 (4): 329–347, discussion 347–383. CiteSeerX 10.1.1.612.2415. doi:10.1017/S0140525X06009083. ISSN 0140-525X. PMID 17094820.
 6. Mesoudi, Alex (2011). Cultural Evolution: How Darwinian theory can explain human culture and synthesize the social sciences. Chicago, IL: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-52044-5.

منابع

ویرایش
 • Bock, Kenneth E. (1956), The Acceptance of Histories: Toward a Perspective for Social Science, Berkeley: University of California Press
 • Bock, Kenneth E. (1978), "Theories of Progress, Development, Evolution", in Bottomore, T.; Nisbet, R. (eds.), A History of Sociological Analysis, New York: Basic Books, pp. 39–79
 • Bowler, Peter J. (1984), Evolution: The History of an Idea, Berkeley: University of California Press
 • Darwin, C. R. (1871), The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, John Murray
 • Degrood, David H. (1976), Philosophies of Essence: An Examination of the Category of Essence, Amsterdam: B. R. Gruner Publishing Company
 • Dietz, Thomas; Burns, Thomas R.; Buttel, Frederick H. (1990), "Evolutionary Theory in Sociology: An Examination of Current Thinking", Sociological Forum, 4: 47–70, doi:10.1007/BF01112616, S2CID 145188414
 • Lennox, James G. (1987), "Kinds, Forms of Kinds and the More and the Less in Aristotle's Biology", in Gotthelf, A.; Lennox, J.G. (eds.), Philosophical Issues in Aristotle's Biology, Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 339–359
 • Lovejoy, Arthur O. (1936), The Great Chain of Being, Cambridge, MA: Harvard University Press
 • McLaughlin, Paul (1998), "Rethinking the Agrarian Question: The Limits of Essentialism and the Promise of Evolutionism", Human Ecology Review, 5 (2): 25–39
 • McLaughlin, Paul (2012), "The Second Darwinian Revolution: Steps Toward a New Evolutionary Environmental Sociology", Nature and Culture, 7 (3): 231–258, doi:10.3167/nc.2012.070301
 • Nisbet, Robert (1969), Social Change and History, New York: Oxford University Press
 • Richards, Richard A. (2010), The Species Problem: A Philosophical Analysis, New York: Cambridge University Press
 • Rist, Gilbert (2002), The History of Development: From Western Origins to Global Faith, New York: Zed Books
 • Sober, Elliot (1980), "Evolution, Population Thinking, and Essentialism", Philosophy of Science, 47 (3): 350–383, doi:10.1086/288942, S2CID 170129617

برای مطالعه بیشتر

ویرایش

کتاب‌های پایه اولیه

ویرایش

در اقتصاد فرگشتی

ویرایش
 • Aldrich, H. E.; Hodgson, G. M; Hull, D. L.; Knudsen, T.; Mokyr, J.; Vanberg, V. (2008). "In defence of generalized Darwinism". Journal of Evolutionary Economics. 18 (5): 577–596. doi:10.1007/s00191-008-0110-z. {{cite journal}}: |hdl-access= requires |hdl= (help)
 • Hodgson, G. M.; Knudsen, T (2004). "The firm as an interactor: firms as vehicles for habits and routines". Journal of Evolutionary Economics. 14 (3): 281–307. doi:10.1007/s00191-004-0192-1. {{cite journal}}: |hdl-access= requires |hdl= (help)
 • Hodgson, G. M.; Knudsen, T. (2006). "Dismantling Lamarckism: why descriptions of socio-economic evolution as Lamarckian are misleading". Journal of Evolutionary Economics. 16 (4): 343–366. doi:10.1007/s00191-006-0019-3. {{cite journal}}: |hdl-access= requires |hdl= (help)
  • Brown, G.R.; Richerson, P.J. (2013). "Applying evolutionary theory to human behaviour: past differences and current debates". Journal of Bioeconomics. 16 (2): 105–128. doi:10.1007/s10818-013-9166-4. {{cite journal}}: |hdl-access= requires |hdl= (help)
 • Bisin, A; Verdier, T. (2001). "The Economics of Cultural Transmission and the Dynamics of Preferences". Journal of Economic Theory. 97 (2): 298–319. CiteSeerX 10.1.1.336.3854. doi:10.1006/jeth.2000.2678.
 • Field, A.J. (2008). "Why multilevel selection matters". Journal of Bioeconomics. 10 (3): 203–238. doi:10.1007/s10818-007-9018-1.
 • Wilson, D.S.; Ostrom, E; Cox, M.E. (2013). "Generalizing the core design principles for the efficacy of groups". Journal of Economic Behavior & Organization. 90, supplement: S21–S32. doi:10.1016/j.jebo.2012.12.010.

در زیست‌شناسی فرگشتی

ویرایش
 • Lindenfors, P. (2017). For whose benefit? The biological and cultural evolution of cooperation. Springer.
 • Jablonka, E. , Lamb, M.J. , (2014). Evolution in Four Dimensions, revised edition: Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life. MIT Press.
 • Gould, S. J.; Vrba, E. S. (1982). "Exaptation – a missing term in the science of form". Paleobiology. 8 (8): 4–15. doi:10.1017/S0094837300004310.

در مطالعات سازمانی

ویرایش

یاده‌شناسی سازمانی

ویرایش
 • Csikszentmihalyi, M. (1988). "Society, culture, and person: a systems view of creativity". In Sternberg, R. J (ed.). The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives. New York: Cambridge University Press. pp. 325–39.
 • Price, I (1995). "Organisational memetics?: Organisational learning as a selection process" (PDF). Management Learning. 26 (3): 299–318. doi:10.1177/1350507695263002.
 • Deacon, T. W. (1999). "Memes as Signs in the Dynamic Logic of Semiosis: Molecular Science meets Computation Theory". {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
 • Lord, A. S.; Price, I. (2001). "Reconstruction of organisational phylogeny from memetic similarity analysis: Proof of feasibility". Journal of Memetics—Evolutionary Models of Information Transmission. 5 (2).
 • Hodgson, G. M.; Knudsen, T. (2008). "Information, complexity and generative replication". Biology and Philosophy. 43: 47–65. doi:10.1007/s10539-007-9073-y. {{cite journal}}: |hdl-access= requires |hdl= (help)
 • Langrish, J. Z. (2004). "Darwinian Design: The Memetic Evolution of Design Ideas". Design Issues. 20 (4): 4–19. doi:10.1162/0747936042311968.
 • Weeks, J.; Galunic, C. (2003). "A theory of the cultural evolution of the firm: The intra-organizational ecology of memes". Organization Studies. 24 (8): 1309–1352. CiteSeerX 10.1.1.126.6468. doi:10.1177/01708406030248005.

زبان‌شناسی فرگشتی

ویرایش
 • Kirby, S. (2007). "The evolution of language". In Dunbar, R; Barret, L. (eds.). Oxford handbook of evolutionary psychology. Oxford: Oxford University Press. pp. 669–681.
 • Feldman, C. F. (1987). "Thought from Language: the linguistic construction of cognitive representations". In Bruner, J.; Haste, H. (eds.). Making.

پیوند به بیرون

ویرایش