باز کردن منو اصلی

این فهرست اسامی استانداران استان البرز (از سال تشکیل استان در سال ۱۳۸۹ تا کنون) می‌باشد:

فهرست استانداران استان البرز
نام شروع پایان مدت دوره
عیسی فرهادی ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ ۱۱ ماه محمود احمدی‌نژاد
اصغر عربیان ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۲ ماه محمود احمدی‌نژاد
سید طاهر طاهری ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۸ ماه حسن روحانی
سید حمید طهایی ۱۳۹۳ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۳۹ ماه حسن روحانی
محمدعلی نجفی ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۴ ماه حسن روحانی
عزیزالله شهبازی ۲۱ آذر ۱۳۹۷ تاکنون حسن روحانی

منابعویرایش